ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ….

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω δημόσια το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο THORAX-HEART και την Α’ Χειρουργική Κλινική του ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:

Τον Διευθυντή του Καρδιοχειρουργικού τμήματος Dr. Όμηρο Β. Χαλβατζούλη και την ομάδα του για την επιτυχή καρδιοχειρουργική επέμβαση (τριπλό BYPASS).

Τον Διευθυντή του Θώρακοχειρουργικού τμήματος Dr. Ελευθέριου Β. Χαλβατζούλη και την ομάδα του για την επιτυχή θεραπευτική αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων των πνευμόνων μου.

Τον Διευθυντή της Α’ Χειρουργικής κλινικής Dr. Ευάγγελο Καναβό για την επιτυχή ριζική κολεκτομή λαπαροσκοπικώς με χρήση ICG (Ca παχέως εντέρου).

Θα ήταν παράλειψη μου να μην ευχαριστήσω δημόσια τον Γενικό Διευθυντή της Thorax-Heart Dr. Βασίλειο Ε. Χαλβατζούλη για το απαράμιλλο ενδιαφέρον του και την επιμονή του καθότι σπανίως συμβαίνει διεθνώς στον ίδιο χρόνο νοσηλείας μου (10 ημερών) να θεραπευτώ από τις δύο σπουδαιότερες αιτίες θανάτου που μαστίζουν την ανθρωπότητα, την καρδιά και τον καρκίνο.

ΧΙΛΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

O ασθενής
ΦΥΤΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ετών 73
Κάτοικος Αμπελώνα