Συντηρεί αγροτικούς δρόμους η Περιφέρεια στο Δ. Τεμπών

Συνεχίζονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι εργασίες για τη συντήρηση

και βελτίωση αγροτικών δρόμων σε περιοχές του Δήμου Τεμπών. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες σε συνολικό μήκος 12 χλμ. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας. «Αν και η αρμοδιότητα συντήρησης των αγροτικών δρόμων ανήκει στους Δήμους, σε συνεργασία με τον Δήμο Τεμπών αξιοποιούμε χρηματοδοτικά εργαλεία και βελτιώνουμε αγροτικούς δρόμους συνολικού μήκους άνω των 68 χιλιομέτρων στην περιοχή. Είναι ένα έργο χρήσιμο που ακουμπά τη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων της παραγωγής και του μόχθου» δηλώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι εργασίες που ξεκινούν περιλαμβάνουν:
* Γενικές εκσκαφές, διάνοιξη τάφρων, εκβάθυνση και διαπλάτυνση ρεμάτων σε θέσεις συμβολής με οδούς. * Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, απομάκρυνση φερτών που εμποδίζουν την απορροή, απομάκρυνση βλάστησης. * Ενίσχυση πρανών οδού με επιχώματα σε θέσεις καθιζήσεων, διάστρωση επιχωμάτων σε αγροτικές – δημοτικές οδούς. * Κατασκευή σωληνωτών εγκάρσια και κατά μήκος της οδού για την παροχέτευση ομβρίων και την αποκατάσταση παρόδιων προσβάσεων. * Εξυγίανση – αποκατάσταση ή ανακατασκευή οδοστρωμάτων, βελτίωση προσβασιμότητας και ποιότητας κύλισης με κατασκευή και ενίσχυση – συμπλήρωση υφιστάμενης οδοστρωσίας.