“Δίπλα στον Άνθρωπο – δίπλα στην Κοινωνία”

Η Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης & Υγειονομικών Αποστολών ( ΕΟΔΥΑ, www.eodia.gr), συνεχίζοντας την επιμόρφωση των εθελοντών – διασωστών της, συμμετείχε στην εκπαίδευση (από 9 – 15 Μαϊ 22) και στις γραπτές εξετάσεις (29 Μαϊ 22), με 12 εθελοντές-διασώστες, για την πιστοποίηση στην Δασοπροστασία – Δασοπυρόσβεση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ) στην Διοίκηση Πυροσβεστική Υπηρεσίας Νομού Λάρισας (ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας ),  σύμφωνα  τις διατάξεις του Π.Δ 174/1983 και  τις σχετικές οδηγίες του Αρχηγείου και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
“Δίπλα στον Άνθρωπο – δίπλα στην Κοινωνία”
κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest