Πρόσληψη μέσω ΟΑΕΔ στο Δήμο Κιλελέρ

Στην πρόσληψη ενός ατόμου προχώρησε ο Δήμος Κιλελέρ για την κατηγορία των οδοκαθαριστών.

Η πρόσληψη γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος του ΟΑΕΔ επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και το άτομο αυτό είναι μεταξύ των προταθέντων από τον ΟΑΕΔ.

Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα μηνών και συγκεκριμένα από 18-05-2022 έως 17-5-2023 με δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος επιχορήγησης για άλλους 12 μήνες.