Την Τρίτη η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου

Την Τρίτη 17 Μάϊου 2022 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και τις αριθ. 643/69472/24.09.2021 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/77/ 02-05-2022 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Β2 σταδίου συμπληρωματικής σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».

Επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρίες και μη «Η ΦΛΟΓΑ», με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση έτους 2022.

Επί αιτήσεως του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με την οποία ζητά επιχορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3463/2006.

Κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Τυρνάβου (αριθ. πρωτ. 20406/29-03-2022 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).

Κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 (1η–3η μηνιαία κατανομή) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (αριθ. πρωτ. 24487/13-04-2022 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).

2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2022.

Έγκριση συνδιοργάνωσης 5ης Γιορτής Ανθοκομίας Αμπελώνα.

Έγκριση σύνδεσης δημοτικών κτηρίων με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Τροποποίηση της αριθ. 38/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Τυρνάβου.

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου.

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στις Κοινότητες Αμπελώνα και Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου.

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στο Δήμο Τυρνάβου.

Λύση μισθωτικής σχέσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου.

Παράταση μισθωτικής σχέσης δημοτικού καταστήματος της Κοινότητας Τυρνάβου.

Επί αιτήσεως της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Ένωση Οινοποιών και Αποσταγματοποιών Τυρνάβου», με την οποία ζητά την δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου.

Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μαθητεία ΕΠΑΛ) για απασχόληση στο Δήμο Τυρνάβου κατά την περίοδο 2022-2023.

Αποδοχή παράτασης λειτουργίας έως 30-10-2023 του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου του υποέργου (1/2) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» με κωδικό ΟΠΣ 5003129 και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών με πρόσληψη προσωπικού.

Αποδοχή παράτασης λειτουργίας έως 30-10-2023 του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου του υποέργου (2/2) «Παράρτημα ΡΟΜΑ» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» με κωδικό ΟΠΣ 5003129 και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών με πρόσληψη προσωπικού.

Εξέταση αιτήσεων πολιτών για παραχώρηση πολυετούς χρήσης οστεοθηκών στα Κοιμητήρια των Κοινοτήτων Τυρνάβου και Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου.

Έγκριση Απολογισμών και Ισολογισμών του «Κληροδοτήματος Δημητρίου & Ραλλούς Τζάλιου» οικονομικών ετών 2017-2021. (αριθ. 3/2022 απόφαση Κοινότητας Δελερίων).

Έγκριση Προϋπολογισμού του «Κληροδοτήματος Δημητρίου & Ραλλούς Τζάλιου» οικονομικού έτους 2022. (αριθ. 7/2022 απόφαση Κοινότητας Δελερίων).

Επί προτάσεως ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Δράση Πολιτών» αναφορικά με την συγκρότηση ad hoc διαπαραταξιακής επιτροπής για την ανέγερση Μνημείου Γενοκτονίας των Ποντίων στο Δήμο Τυρνάβου.

Επί προτάσεως της δημοτικής παράταξης «Συν Πολιτεία» με θέμα : «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις διακοπές ρεύματος σε δημότες του Δήμου Τυρνάβου».

Επί προτάσεως ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Η Πόλη Που Θέλουμε», αναφορικά με την υποβάθμιση και το κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στον Αμπελώνα.

ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest