Ανακοίνωση για εκταφές στο κοιμητήριο Τυρνάβου


Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό Κοιμητηρίων του Δήμου Τυρνάβου η παραχώρηση τάφων είναι τριετούς χρήσης.

Λόγω της πιεστικής έλλειψης χώρων ταφής καλούμε όλους τους συγγενείς όσων έχουν ταφεί στο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ του Δήμου Τυρνάβου μέχρι και το 2017, να προσέλθουν άμεσα έως 30/5/2022, στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου Τυρνάβου προκειμένου να προγραμματιστεί η εκταφή του οικείου τους.

Μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης ημερομηνίας και λόγω της πιεστικής έλλειψης θέσεων ταφής, η αρμόδια υπηρεσία θα προβεί αναγκαστικά σε εκταφές, όπως προβλέπουν η Κανονιστική Διάταξη Λειτουργίας των Κοιμητηρίων και ο σχετικός νόμος.


Ο Δήμος Τυρνάβου ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών, ώστε να βρεθεί λύση σε ένα μείζον πρόβλημα, που αφορά ολόκληρο το Δήμο.

Πληροφορίες: για τις εκταφές στο τηλέφωνο 2492350157

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest