ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ στους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ Δ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ


Οι αιτήσεις εγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τυρνάβου καθώς και η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα γίνονται δεκτές από 10/5/2022 έως 10/06/2022. Οι γονείς μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα από τα γραφεία των παιδικών σταθμών στο ισόγειο του Δημαρχείου, από τους κατά τόπους παιδικούς & από την ιστοσελίδα του Δήμου Τυρνάβου: www.tirnavos.gr

Τρόποι υποβολής αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών .

Ηλεκτρονικά μέσω e-mail: paidikoi@tirnavos.gr


Ταχυδρομικά ή με courier στην Δ/νση των παιδικών σταθμών Δήμου Τυρνάβου:


Παραλήπτης : Τμήμα Προνοιακών Δομών, Στ. Καράσσου 1, Τ.Κ. 40100 Τύρναβος, Υπόψη κ. Πολίτη

Με φυσική παρουσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην διοικητική υπηρεσία των Παιδικών σταθμών στο ισόγειο του Δημαρχείου ή στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την υπεύθυνη του παιδικού σταθμού.

Στο τμήμα προνοιακών δομών του Δήμου Τυρνάβου λειτουργούν οι παρακάτω Παιδικοί- Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί:

Α ‘ Παιδικός Σταθμός (από 2,5 χρονών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση), Εργατικές κατοικίες ,Τύρναβος τηλ. 2492022497.

Β‘ Παιδικός Σταθμός (από 2,5 χρονών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση), οδός Αθηνάς 5, Τύρναβος τηλ. 2492022274

Παιδικός Σταθμός «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» (από 2,5 χρονών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) περιοχή Αγ. Ιωάννη Τύρναβος τηλ. 2492024628

«ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟΣ» ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (από 2 μηνών έως 2,5ετών), οδός Δασκαλοπούλου Τύρναβος τηλ.2492350184,182 (εγγραφές στα γραφεία των παιδιών σταθμών στο ισόγειο του δημαρχείου) Νέος βρεφικός σταθμός

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ (από 2 μηνών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση), ΔΔ Αμπελώνα τηλ.2492031344 νέο βρεφικό τμήμα

Παιδικός Σταθμός Αργυροπουλίου (από 2,5 χρονών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση), ΔΔ Αργυροπουλίου τηλ.2492041585

Παιδικός Σταθμός Αγίας Σοφίας (από 2,5 χρονών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση), ΔΔ Αγίας Σοφίας τηλ.2410831391

Παιδικός Σταθμός Δαμασίου (από 2,5 χρονών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) ΔΔ Δαμασίου τηλ.2492066339 (6977152522)

 

 

Δικαίωμα εγγραφής στα βρεφικά τμήματα των Σταθμών, έχουν τα βρέφη ηλικίας που τον Σεπτέμβριο κάθε έτους έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 6 μηνών ανάλογα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των σταθμών (σε περίπτωση κενών θέσεων στα Βρεφικά τμήματα, η υπηρεσία δύναται να δεχθεί και βρέφη κάτω των 6 μηνών μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου όπως αναγράφεται στην παρ.1 του άρθρου 3 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών παιδικών & βρεφονηπιακών Σταθμών(ΦΕΚ 4249/5-12-2017). Δικαίωμα εγγραφής στα νηπιακά τμήματα των Παιδικών Σταθμών έχουν τα νήπια που τον Σεπτέμβριο έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2½ετών (γεννημένα έως και 28/02/2019).

Για την επιλογή των παιδιών ο Δήμος Τυρνάβου θα εφαρμόσει σύστημα μοριοδότησης (εφαρμογή κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων). Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

Για την εγγραφή των βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού (επισυνάπτεται).

Βεβαίωση ιατρού (επισυνάπτεται) και αντίγραφο σελίδας εμβολίων από βιβλιάριο υγείας παιδιού.

Εκκαθαριστικό της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 2022, για το φορολογικό έτος 2021 (και των δύο γονέων). Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει εκκαθάριση προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 για την μετέπειτα κατάθεσή του (επισυνάπτεται).

Η κατάθεση των εκκαθαριστικών είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μοριοδότησης εγγραφής.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και προς διευκόλυνση των γονέων/ κηδεμόνων μπορεί να εκδοθεί και από το www.gov.gr με κωδικούς Taxis Net.

Βεβαίωση εργοδότη ότι οι γονείς είναι εργαζόμενοι.

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (από άνεργους γονείς) από το oaed.gr

Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 περί παραλαβής του παιδιού από το σταθμό (επισυνάπτεται).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Άγαμοι Γονείς: Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας.

Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση: Διαζευκτήριο &απόφαση επιμέλειας

Και οι δύο γονείς φοιτητές: Προσκομίζεται βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής.

Γονέας Στρατιώτης: Προσκομίζεται βεβαίωση από το Στρατό.

Μονογονεϊκή οικογένεια: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Γονέας ή παιδί με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια (αναπηρία 50% και άνω): Ιατρική γνωμάτευση από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή ασφαλιστικό οργανισμό ή γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής (ΚΕΠΑ) ή από άλλη αρμόδια υπηρεσία

 

**Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής» και στο Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης, είναι ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, googlePin It on Pinterest