ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΛΓΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι κοινοποιήθηκαν στο Δήμο Τυρνάβου τα Πορίσματα Εκτιμήσεων Ζημιών Φυτικής Παραγωγής της Κοινότητας Τυρνάβου για το ζημιογόνο αίτιο «ΠΑΓΕΤΟΣ» έτους 2021.

Τα πορίσματα αφορούν το ζημιογόνο αίτιο «ΠΑΓΕΤΟΣ» έτους 2021 και συγκεκριμένα τις ημερομηνίες 17/02/2021, 12/03/2021, 26/03/2021 και 09/04/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των πορισμάτων και να υποβάλουν ενστάσεις εφόσον επιθυμούν εντός 10 ημερών δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 18/04/2022 κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2492350130, Γκαλογιάννη Βάσω Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Τυρνάβου.