Διακοπή νερού την Παρασκευή σε Δένδρα, Πλατανούλια, Αγ. Σοφιά

Αύριο Παρασκευή 11/02/2022 και ώρα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης λόγω εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων στους παρακάτω

οικισμούς:

1) Πλατανούλια

2) Δένδρα

3) Αγ. Σοφία

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα θα δοθεί το δίκτυο ύδρευσης σε λειτουργία

και προς χρήση.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη των εργασιών και από την ιστοσελίδα

της επιχείρησης στη διεύθυνση: https://www.deyatyrnavou.gr