ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

H Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων ευχαριστούμε του δημοτικού σχολείου Αργυροπουλίου ευχθερμά τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Αργυροπουλίου και τον Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αργυροπουλίου για την ευγενική δωρεά των 100(50€+50€) ευρώ προκειμένου να καλύψει ανάγκες της σχολικής βιβλιοθήκης.

Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αργυροπουλίου κος Απόστολος Βογιατζής επισκέφθηκε το σχολείο μας την Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 για να συνδράμει οικονομικά για το συγκεκριμένο σκοπό.

Το παρόν ευχαριστήριο αποτελεί ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και εκτίμησης έναντι αυτής της ευγενικής πράξης που αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθειά μας για τη δημιουργία μιας αξιόλογης σχολικής βιβλιοθήκης η οποία θα στηρίξει τους μαθητές/τριες του σχολείου μας.

Ευχαριστούμε πολύ!