Δήμος Τεμπών: Τα σχολεία αποκτούν χώρους υγιεινής για ΑμΕΑ.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή, σε πρόσφατη συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της αριθ. 26/2021 τεχνικής μελέτης για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ & ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ», προϋπολογισμού 59.520,00 € με το ΦΠΑ.

Η παρούσα μελέτη, περιλαμβάνει την κατασκευή χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου. Όπου δεν απαιτείται η πλήρης και εκ του μηδενός κατασκευή, προβλέπεται η ανακαίνιση/αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων προσβασιμότητας ΑμΕΑ και χώρων υγιεινής.

Η σύνταξη της παρούσας μελέτης, αποσκοπεί στην διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ΑμΕΑ στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων των Σχολικών Μονάδων όπου είναι εφικτό βάσει νομοθεσίας και υπαρχόντων κτιρίων στην νηπιακή, Α’/βάθμια και Β’/βάθμια εκπαίδευση του Δήμου.

Οι σχολικές μονάδες που θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις είναι οι κάτωθι:

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

3. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

5. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

6. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

7. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

8. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

9. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

10. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΝΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

11. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΙΓΑΝΗΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

12. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ(ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

13. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

14. ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

15. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

16. ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

17. ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

18. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

19. ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Στις σχολικές μονάδες, που πραγματοποιούνται παρεμβάσεις, γίνεται επανασχεδιασμός των χώρων υγιεινής για την διαμόρφωση νέων W.C. AμEA (με τις απαιτούμενες ελάχιστες διαστάσεις που απαιτεί η νομοθεσία προσβασιμότητας ΑμΕΑ), που θα καθιστούν την χρήση τους λειτουργική, χωρίς να επηρεάζει την υπόλοιπη σχολική μονάδα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.