Συγκροτήθηκε σε σώμα η Δημοτική Τοπική Επιτροπή Τεμπών της Ν.Δ.

Συγκροτήθηκε σε σώμα η Δημοτική Τοπική Επιτροπή Τεμπών της Ν.Δ.

Η σύνθεσή της έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Κίτσιος Χρήστος
Αντιπρόεδρος:Βλάγκας Ιωάννης
Γραμματέας:Ρούπας Μιχάλης
Ταμίας:Μπασδέκης Γεώργιος
Υπεύθυνος Εκλογικής Ετοιμότητας: Κωστόπουλος Θεοφάνης
Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας: Κωστόπουλος Θεοφάνης
Υπεύθυνος Εργαζομένων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα: Περσάκης Ιωάννης
Υπεύθυνη Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Μαγαλιού Άννα
Υπεύθυνος Παραγωγικών και Επιστημονικών Φορέων:Γούλας Γρηγόριος
Υπεύθυνη Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων: Μαγαλιού Άννα