Καθαρισμός και ενίσχυση ρεμάτων σε Γόννους, Πυργετό, Ραψάνη

Προχωρούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας με καθαρισμούς  και διευθετήσεις  ρεμάτων, συνολικού μήκους 18 χιλιομέτρων,  σε  Γόννους, Πυργετό, Ραψάνη, Μεσάγγαλα, Καστρί- Λουτρό και Καλλιπεύκη.

Μέχρι σήμερα έχουν καθαριστεί και ενισχυθεί ρέματα σε συνολικό μήκος 6,5 χλμ στις παρακάτω περιοχές:

-Γόννοι

Ρέμα Γόννων, εντός της κοινότητας, με κατασκευή συρματοκιβωτίων και τεχνικών έργων και καθαρισμό ρέματος συνολικού μήκους 2 χιλιομέτρων

-Πυργετός

Ρέμα  Κατούρας,  καθαρισμός σε μήκος 1,5 χλμ, κατασκευή τεχνικού, καθαρισμός κοίτης απορροής μήκους 360 μ. και καθαρισμός στραγγιστικής τάφρου μήκους 300 μ. Ρέμα Μπουλοβάρι,  καθαρισμός σε μήκος 800 μέτρων

-Ραψάνη- Σιδηροδρομικός Σταθμός

Καθαρισμός ρέματος (συμβολή ρεμάτων Μπουλοβάρι και Γρηάς) διέλευσης γέφυρας σιδηροδρομικής γραμμής ΟΣΕ  σε μήκος 1,5 χιλιομέτρου

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2,6 εκατομμυρίων ευρώ,  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι εργασίες  συνεχίζονται και περιλαμβάνουν άρση φερτών υλικών, επισκευή τεχνικών, κοιτοστρώσεων, αντιστηρίξεων από σκυρόδεμα και κατασκευή συρματοκιβωτίων.