Επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση κυλικείων ΚΑΠΗ Τυρνάβου και Αμπελώνα

Επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής θα πραγματοποιηθεί για την εκμίσθωση των κυλικείων που βρίσκονται εντός των ΚΑΠΗ Αμπελώνα και Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου.

Επισυνάπτεται σχετική Περίληψη Διακήρυξης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ