Χάθηκε σκυλάκι στον Αμπελώνα

Χάθηκε σκυλάκι στον Αμπελώνα και συγκεκριμένα στον κεντρικό δρόμο προς Αγ, Κωνσταντίνο.

Ακούει στο όνομα Ρούντη

Τηλέφωνα επικοινωνίας 6980112331