Αναλυτική Ενημέρωση για το εποχικό βοήθημα του ΟΑΕΔ

Συνάδελφοι, ενημερώνουμε ότι το εποχικό βοήθημα που δίνεται από τον ΟΑΕΔ κάθε χρόνο, αρχίζει από σήμερα 14/9 και λήγει στις 30/11/2021.
Την αίτηση για να λάβετε το επίδομα την υποβάλλετε στον ΟΑΕΔ ηλεκτρονικά με τους κωδικούς Taxisnet (gov.gr-εργασία και ασφάλιση-ανεργία-ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ) από τις 14/9 έως τις 30/11/2021, ενώ σε Κ.Ε.Π. (παίρνοντας αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης της αίτησης) από τις 20/9 έως τις 30/11/2021.
Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται στον ΟΑΕΔ (ηλεκτρονικά, ή σε Κ.Ε.Π.) είναι :
✔️ Τα ένσημα του 2020 (από 50 έως 210)
✔️ Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι
α) ασκείτε το επάγγελμα κατά το έτος 2021,
β) δεν έχετε παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ,
γ) δεν λαμβάνετε σύνταξη
✔️ Τη Βεβαίωση μέλους από το Σωματείο
✔️ Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τράπεζας στην οποία να διακρίνεται ο αριθμός – ΙΒΑΝ – και να είστε ο πρώτος δικαιούχος.
Οι Κωδικοί Ειδικότητας των ενσήμων που αφορούν για το επίδομα είναι: 275020, 275030, 275040, 275050, 275060, 275070, 275080, 275090 και επίσης 348220, 348230, 348240, 348250, 348260, 348270, 348280, 348281 και 348290.
Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος λαμβάνει επιδότηση ανεργίας τους μήνες που δίνεται το εποχικό βοήθημα και δεν έχει ολοκληρωθεί η επιδότηση για 5 μήνες, τότε το ποσό του επιδόματος συμψηφίζεται με αυτό της ανεργίας.
Το εποχικό βοήθημα για το 2021 θα δοθεί με κριτήριο τα ένσημα του 2020. Όσοι συνάδελφοι ήταν σε αναστολή είτε λάμβαναν την αποζημίωση ειδικού σκοπού μέσω του Μητρώου Καλλιτεχνών δικαιούνται 25 ένσημα για κάθε μήνα επιδότησης. Γνωρίζουμε πως σε πολλούς συναδέλφους, κυρίως σε όσους επιδοτούνταν μέσω Μητρώου, πως αυτά τα ένσημα δεν έχουν εμφανιστεί.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να υποβάλλουν κανονικά την αίτηση για το επίδομα και ταυτόχρονα πιέζουμε την κυβέρνηση ώστε να μην χάσει κανένας το επίδομα επειδή δεν πήρε τα ένσημα που δικαιούται.
Είναι σημαντικό να γίνουν από όλους οι αιτήσεις εμπρόθεσμα και να πάρουμε αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία υποβολής ώστε να αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Σε περίπτωση που μας πουν από το ΚΕΠ ή τον ΟΑΕΔ πως η αίτησή μας απορρίπτεται, επιμένουμε να καταχωρηθεί και να πάρουμε αριθμό πρωτοκόλλου ώστε να μπορούμε να κάνουμε ένσταση ύστερα, παράλληλα με την πίεση του Σωματείου προς την κυβέρνηση.
Οι συνάδελφοι που ετεροαπασχολούνται κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το εποχικό βοήθημα λόγω διάταξης που αποκλείει όσους έχουν περισσότερα ένσημα από ετεροαπασχόληση κατά τους μήνες επιδότησης (Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο). Έχουμε θέσει το αίτημα για την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης καθώς τιμωρεί συναδέλφους που ωθούνται στην ετεροαπασχόληση για λόγους επιβίωσης.
Το εποχικό βοήθημα δεν είναι δώρο της κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους. Είναι επιστροφή ενός πολύ μικρού μέρους από την διαχρονική ληστεία σε βάρος μας, βγαίνει από τις δικές μας εισφορές προς τον ΟΑΕΔ. Συνεπώς αποτελεί κομμάτι της συνολικής πάλης που δίνει ο Σύλλογος για μέτρα στήριξης προς τους εργαζόμενους του κλάδου.
Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, κατά την διάρκεια συνάντησης με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας ενημερωθήκαμε πως είναι θέμα 1-2 εβδομάδων η οριστικοποίηση των ΑΠΔ προκειμένου να «φανούν» τα ένσημα στους δικαιούχους. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, σε περίπτωση που υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση στη απόδοση των ενσήμων θα αποστείλουν τα αρχεία με τους δικαιούχους στον ΟΑΕΔ προκειμένου να διασταυρωθούν από εκεί οι δικαιούχοι.
?Σημείωση: Παρακαλούμε του συναδέλφους να επικοινωνήσουν με το παράρτημα Λάρισας του Συλλόγου για την ημέρα και την ώρα που θα θέλανε να έρθουν ώστε να πάρουν τη Βεβαίωση μέλους.
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» / Παράρτημα Λάρισας
Εργατικής Πρωτομαγιάς 6, Λάρισα 412 22
Τηλ. Επικοινωνίας : 241 025 0708
Ιστοσελίδα: www.pmu.gr