«Κλιματική Μνημοσύνη»: Ένα «πράσινο έργο» στη Θεσσαλία

«Κλιματική Μνημοσύνη» ονομάζεται το νέο έργο που θα υλοποιηθεί στην Θεσσαλία, με την χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Αφορά τον σχεδιασμός και την υλοποίηση δράσεων για την προστασία από την κλιματική αλλαγή των τοιχογραφιών στις σπηλιές «ασκηταριά» Λάρισας, καθώς και στην παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των μουσειακών αντικειμένων του Μουσείου Τσιτσάνη στο Τρίκαλα. Θα υλοποιηθεί από την ΑΜΚΕ «Πήλιον Όρος», με την συμμετοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Κέντρο Έρευνας – Μουσείου Τσιτσάνη του Δήμου Τρικκαίων και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών.

Πραγματεύεται το μείζον θέμα που είναι η ανάγκη διάσωσης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλείται σε μεγάλο βαθμό από την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της. Μελέτες περίπτωσης του εν λόγω έργου αποτελούν πολιτιστικά μνημεία διαφορετικού ενδιαφέροντος και είναι τα ασκηταριά της Λάρισας και τα μουσειακά αντικείμενα του Κέντρου Έρευνας – Μουσείου Τσιτσάνη.

Η πρόταση που κατατίθεται δίνει μεγάλη έμφαση στις μεθόδους διατήρησης των πολιτιστικών αγαθών και προστασίας τους εν γένει, καθώς το κλίμα στον ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση ελλαδικό χώρο συνεχώς μεταβάλλεται. Απώτεροι στόχοι αποτελούν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που ασχολείται με τον πολιτισμό για τις συνέργιες περί προστασίας μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς επίσης και η προσέλκυση νέων επιστημόνων και εκπαιδευτικών που επιθυμούν να αυξήσουν τις γνώσεις στο αντικείμενο της προστασίας και διατήρησης των πολιτιστικών μνημείων, αλλά και να διευρύνουν τις δεξιότητές τους στη διατήρηση αυτών με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Προσδοκά στη διάσωση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που απειλείται από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Στην περιοχή των Τρικάλων και της Λάρισας αλλά και σε όλη την Ελλάδα είναι άμεση η ανάγκη της γνώσης, εμπειρίας, ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού, των μαθητών και καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και των επαγγελματιών και ειδικών του πολιτισμού στο θέμα της πρόληψης και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η “Κλιματική Μνημοσύνη” αποτελεί την πρώτη εστιασμένη δράση στην περιοχή της Θεσσαλίας, όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία και έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και στην προληπτική συντήρηση τους. Προβλέπεται, να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα του έργου θα τεθούν υπόψη της επιστημονικής κοινότητας (δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια), συνεισφέροντας στο μέτρο του εφικτού, στη διαμόρφωση πολιτικών τόσο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και για την ευαισθητοποίηση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στις προτεινόμενες δράσεις του έργου είναι η δημιουργία οδηγού προληπτικής συντήρησης για υπαίθριες τοιχογραφίες, μουσικά όργανα και πίνακες ζωγραφικής σε μουσεία. Αυτή η δράση αποτελεί καινοτομία διότι το περιεχόμενο θα προκύψει απο τις in situ μετρήσεις των συγκεκριμένων μνημείων, με στόχο να δημιουργήσει έναν κόμβο γνώσης και ενημέρωσης στους επαγγελματίες και ειδικούς του πολιτισμού.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικά-βιωματικά εργαστήρια, τα οποία θα δίνουν σε αρκετούς συμμετέχοντες για πρώτη φορά τη δυνατότητα εκμάθησης και χρήσης μη καταστρεπτικών μεθόδων για τη ταυτοποίηση υλικών και προσδιορισμού φθοράς Παράλληλα, θα διεξαχθούν σεμινάρια ενημέρωσης στους μαθητές και καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά που ως στόχο έχει την ευαισθητοποίηση τους σε αυτά τα θέματα.

Η ολοκληρωμένη θα γίνει με τη διοργάνωση του Summer School, που εκτιμάται πως θα δώσει σε νέους επιστήμονες γνώσεις σχετικά με την προληπτική συντήρηση και τις φθορές που δημιουργούνται στα πολιτιστικά αντικείμενα και μνημεία απο την κλιματική αλλαγή.

Θα υλοποιηθεί το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2021 έως 28 Φεβρουαρίου 2023.