Εργασίες συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων

Αφουγκραζόμενος τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας και αντιλαμβανόμενος την αναγκαιότητα συντήρησης των σχολικών κτιρίων, ο Δήμος Τεμπών μερίμνησε προκειμένου να παραδώσει στους μαθητές σχολεία ευπρεπισμένα και καθαρά.

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες και των πενιχρών εσόδων, οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, έπραξαν ότι το δυνατόν καλύτερο και μέσα στις οικονομικές δυνατότητές τους για επισκευές και προμήθειες, όπου απαιτούνταν, ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς και της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων.

Έτσι, στα περισσότερα σχολικά κτίρια πραγματοποιήθηκαν ελαιοχρωματισμοί, αντικατάσταση κουφωμάτων, επισκευές, προμήθεια εξοπλισμού, όπως κουρτίνες κ.α.

Επιπρόσθετα, «η Δημοτική Αρχή, δίνοντας ύψιστη σημασία και προτεραιότητα στη συντήρηση και τον ευπρεπισμό των σχολικών κτιρίων με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και τη βελτίωση των συνθηκών, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, ώστε να επιτευχθεί η χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Προγράμματα μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ), για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων και σε πολλές περιπτώσεις διέθεσε πιστώσεις από ίδια έσοδα», δηλώνει ο Δήμαρχος κ. Μανώλης.