Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου με τηλεδιάσκεψη

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr) την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18.00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4555/2018 όπως ισχύει και την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.13250/28-6-2021 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση Πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Νηπίων.
Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-LOGISTICS» της «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ΑΒΕΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ».
Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2021, κατά το β΄ τρίμηνο του 2021.
Επί αιτήσεως της «ABO WIND HELLAS A.E.»
Έγκριση εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην Κοινότητα Αργυροπουλίου.
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.

Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Τυρνάβου.
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αμπελώνα.
Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείων στα ΚΑΠΗ Τυρνάβου και Αμπελώνα.
Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου για την εγκατάσταση συνεπτυγμένου υποσταθμού (COMPACT) στον ΔΕΔΔΗΕ/Π. Λάρισας.
Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Τυρνάβου με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.