“Πράσινο φως” από το Δ. Τεμπών για την κατασκευή του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ”.

Η Οικονομική Επιτροπή, άναψε το πράσινο φως, εγκρίνοντας κατά πλειοψηφία την δημοπράτηση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ“, προϋπολογισμού 399.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Το έργο  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” του Πράσινου Ταμείου και από ιδίους πόρους του Δήμου Τεμπών.

Το έργο αφορά την διαμόρφωση της εισόδου Συκουρίου από το ύψος των αποθηκών της πρώην Αγροτικής Τράπεζας μέχρι την πλατεία Ρήγα Φεραίου συνολικού μήκους 900 μ. περίπου.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

1. Θα κατασκευασθούν κρασπεδόρειθρα συνολικού μήκους 2250 μ., θα τσιμεντοστρωθούν πεζοδρόμια με σκυρόδεμα οπλισμένο C12/15 και δομικό πλέγμα, και θα πλακοστρωθούν με πλάκες πεζοδρομίου.

2. Θα δημιουργηθεί διάδρομος όδευσης τυφλών με την πλακόστρωση ειδικών πλακών.

3. Οι υφιστάμενοι τσιμενταύλακες απορροής ομβρίων υδάτων, θα καλυφθούν με σχάρες για την διευκόλυνση της κίνησης των πεζών και των οχημάτων.

4. Επίσης θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα τύπου LED, για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, σε νέους σιδηροϊστούς ηλεκτροφωτισμού κατά μήκος των πεζοδρομίων και σε σημεία που αυτό είναι εφικτό.

5. Στις εισόδους των ιδιοκτησιών,  καθώς και σε διασταυρώσεις με άλλες οδούς, θα τοποθετηθούν εγκιβωτισμένοι αγωγοί ομβρίων υδάτων.

6. Σε μήκος 400 μ. περίπου και πλάτους 5 μ. από το γήπεδο Συκουρίου και νοτιοδυτικά θα διαμορφωθεί ένας χώρος πρασίνου με την εγκατάσταση χλοοτάπητα και δέντρων.

Χάρη στις Τεχνικές Υπηρεσίες μας και την καλή συνεργασία που έχουμε, επιτυγχάνουμε σε μία δύσκολη περίοδο να εκτελούμε σημαντικά έργα, που διευκολύνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας σε όλο το εύρος του Δήμου, δίνοντας έμφαση στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, αλλά και στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Δίνουμε δουλειά σε πολύ κόσμο και δημιουργούμε συνθήκες ασφάλειας των πεζών, κάτι που έχει ανάγκη η περιοχή”, σημείωσε ο Δήμαρχος Γιώργος Μανώλης.