Νέο sport Cafe στον Αμπελώνα ζητάει προσωπικό.

Νέο sport Cafe στον Αμπελώνα ζητάει προσωπικό.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6937840492.

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com