30 προσλήψεις στο Δήμο Τυρνάβου

Δημοσιεύεται ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Τυρνάβου.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: από Τρίτη 10/08/2021 έως και Δευτέρα 16/08/2021 και ώρα 23:59.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στα συνημμένα αρχεία.

Συνημμένα αρχεία:

ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest