Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΕΝΑ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

Ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα του στην προσπάθεια για καθαρό Δήμο έχει πλέον ο Δήμος Τυρνάβου.
Ειδικότερα, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες της δημοτικής αρχής και των αρμόδιων υπηρεσιών, ο Δήμος προχώρησε στην προμήθεια ενός υπερσύγχρονου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3.
Το απορριμματοφόρο όχημα αποτελείται από καινούργια υπερκατασκευή τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3, τοποθετημένη σε καινούργιο πλαίσιο, μικτό φορτίο 15tn, ωφέλιμου φορτίου 5,4tn για τη μεταφορά συμπιεσμένων απορριμμάτων βάρους 450kgr/m3, με τύπο πλαισίου οχήματος 4χ2 και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, πετρελαιοκίνητο, από τους πλέον εξελιγμένους τύπους.

Σίγουρα, η εν λόγω προμήθεια αναβαθμίζει αισθητά τον στόλο του Δήμου, είναι δε βέβαιο πως θα συμβάλλει έμπρακτα και καθοριστικά στην καθαριότητα και εν γένει στη βελτίωση της καθημερινότητας κάθε συνδημότη