Απαγόρευση Κυκλοφορίας Οχημάτων σε Δάση του Δήμου Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 254326/30-06-2021 και 254327/30-06-2021 Αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λάρισας και Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ για την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 για τις δασικές εκτάσεις του Δήμου μας :

  • Καλλιπεύκης,
  • Ραψάνης,
  • Κρανέας,
  • Αιγάνης,
  • Αμπελακίων και
  • Σπηλιάς,

που ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι στο βαθμό 4 και θεωρείται ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.).

Επισημαίνεται ότι ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessaly.gov.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας (www.dimostempon.gr). 

Της απαγόρευσης εξαιρούνται τα οχήματα και το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών και των Ο.Τ.Α. που εποπτεύουν την απαγόρευση κυκλοφορίας, καθώς και τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που αποδεδειγμένα και μετά από σχετική συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκτελούν χρέη επιτήρησης δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο.

Επιπλέον, για προληπτικούς λόγους να αποφεύγονται οι εργασίες των αγροτών, μελισσοκόμων και κτηνοτρόφων, προς αποφυγή ενεργειών πρόκλησης πυρκαγιάς.

Το γενικό μέτρο απαγόρευσης της κυκλοφορίας αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης ζωής αλλά και του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος.

Τέλος, η ανωτέρω απαγόρευση θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της Αντιπυρικής Περιόδου 2021 (έως 31/10) όταν η κατηγορία στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4:πολύ υψηλή και 5:κατάσταση συναγερμού και θα αίρεται αυτόματα όταν οι παραπάνω δείκτες μειώνονται στις κατηγορίες 1:χαμηλή, 2:μέση και 3:υψηλή.