ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

Νέα δημοτική βιβλιοθήκη στην Ελασσόνα


ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2021»

Βεβαίωση συμβατότητας με τους σκοπούς και τις δράσεις της «Επιτροπής Ελλάδα 2021» εξασφάλισε πρόσφατα ο Δήμος Ελασσόνας για τη δημιουργία νέας δημοτικής βιβλιοθήκης, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021».

Η πρόταση του Δήμου Ελασσόνας αφορά στην αρχιτεκτονική και λειτουργική αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ελασσόνας με τη μεταστέγασή της στο κτηριακό συγκρότημα του Πνευματικού Κέντρου Ελασσόνας. Το έργο της διαμόρφωσης της νέας βιβλιοθήκης προϋπολογισμού 304.645,87 € (με ΦΠΑ) περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες, προμήθεια νέου εξοπλισμού επίπλωσης και προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη σάρωση ιστορικών τόμων, την ψηφιακή αναζήτηση και την ηλεκτρονική υποστήριξη μελετητών και αναγνωστών.

Η πρόταση «Διαμόρφωση χώρου δημοτικής βιβλιοθήκης στο Πνευματικό Κέντρο Ελασσόνας» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 304.645,87 € (με ΦΠΑ) περιλαμβάνει αναλυτικά τα εξής τρία υποέργα:

• Υποέργο 1 «Διαμόρφωση χώρου δημοτικής βιβλιοθήκης στο Πνευματικό Κέντρο Ελασσόνας» προϋπολογισμού 192.200,00 € (με ΦΠΑ).

• Υποέργο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης δημοτικής βιβλιοθήκης στο Πνευματικό Κέντρο Ελασσόνας» προϋπολογισμού 36.741,20 € (με ΦΠΑ).

• Υποέργο 3 «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού της δημοτικής βιβλιοθήκης στο Πνευματικό Κέντρο Ελασσόνας» προϋπολογισμού 75.704,67 € (με ΦΠΑ).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Ελασσόνας προχωρά σε μεταστέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ελασσόνας από το Πνευματικό Κέντρο Βασ. Κυλώνη στον πρώτο όροφο του κτηρίου του Πνευματικού Κέντρου Ελασσόνας, όπου στεγάζεται σήμερα η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας. Σκοπός είναι η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση και η ανανέωση της υποδομής, με επαναπροσδιορισμό του ρόλου και της λειτουργίας της, λαμβάνοντας υπόψη τους σύγχρονους προβληματισμούς μετά και την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Πιο συγκεκριμένα, στον πρώτο όροφο του κτηρίου (πρόσβαση ισογείου από την οδό Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου) όπου θα διαμορφωθεί ο χώρος της βιβλιοθήκης, διατίθενται συνολικά τέσσερις αίθουσες, δύο χώροι για τουαλέτες και ένας χώρος τουαλέτας ΑμεΑ. Το συνολικό εμβαδόν των χώρων αυτών είναι 225,60 τ.μ. (χωρίς τις εξωτερικές τοιχοποιίες). Ο νέος σχεδιασμός της βιβλιοθήκης περιλαμβάνει αναγνωστήριο, αίθουσα τεχνολογίας, αναγνωστήριο για παιδιά και μια αίθουσα για το διοικητικό και βιβλιοθηκονομικό προσωπικό.

Οι δράσεις οι οποίες προτείνονται θα τη μετατρέψουν από απομονωμένη νησίδα σε ένα δυναμικό και σύγχρονο χώρο πληροφόρησης, έρευνας και πολιτισμού. Για την υλοποίηση του έργου ο Δήμος Ελασσόνας ζήτησε από την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» βεβαίωση συμβατότητας της πρότασης με τους σκοπούς και τις δράσεις της Επιτροπής και αφού εξασφάλισε τη βεβαίωση αυτή, υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021».

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest