Συζήτησαν για την «Επανασύσταση του Δήμου Αμπελώνα»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

Συζήτηση επί προτάσεως του ανεξάρτητου Δ.Σ κ. Μάμμου Χρήστου με θέμα «Επανασύσταση του Δήμου Αμπελώνα»

Αριθμός Απόφασης : 23/2020

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Τ.Σ. την επιστολή που έλαβε από τον ανεξάρτητο Δ.Σ. κ. Μάμμο Χρήστο σχετική με τη συζήτηση επανασύστασης του Δήμου Αμπελώνα.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας καθώς επίσης και ο ΤΣ Δημάκης Μάριος τοποθετήθηκαν επί του θέματος και καταθέσανε την παρακάτω πρόταση:

«Δεδομένων των πολλαπλών προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών του Αμπελώνα και του γεγονότος ότι ο Δήμος Τυρνάβου δεν είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες του Αμπελώνα ο οποίος λειτουργούσε πολύ καλύτερα τα προηγούμενα χρόνια με δικές του υπηρεσίες, προσωπικό , μηχανήματα και πόρους, κανείς δε θα μπορούσε να διαφωνήσει με τη συζήτηση ενός τόσο σοβαρού θέματος. Ωστόσο θα ήταν ανεύθυνο από πλευράς μας να απαντήσουμε με ένα απλό υπέρ ή κατά για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Ζήτημα για το οποίο απαιτείται τουλάχιστον ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διοικητικών μεταβολών. Η συγκεκριμένη πρόταση αυτή τη χρονική στιγμή δε στοιχειοθετήθηκε από πρόγραμμα στόχους και πιθανά αποτελέσματα παρά μόνο αποτελεί απλώς μια άποψη που σίγουρα θα ήταν καλή εφόσον είχε γίνει οργανωμένα.

Προτείνουμε λοιπόν τη διερεύνηση του θεσμικού και οικονομικού πλαισίου της συγκεκριμένης πρότασης για να είμαστε σίγουροι ότι κάτι τέτοιο θα μπορεί να καταστεί εφικτό αλλά και να αποφέρει όφελος στον Αμπελώνα. Συγκεκριμένα προτείνουμε τη σύσταση επιτροπής διερεύνησης του νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για να εξετασθεί η δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης αυτής. Στην επιτροπή αυτή θα συμμετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι του ΔΔ Αμπελώνα καθώς επίσης και εκπρόσωποι του τοπικού συμβουλίου Αμπελώνα αλλά και των άλλων τοπικών συμβουλίων του πρώην δήμου Αμπελώνα αφού η πρόταση αφορά και Βρυότοπο, Ροδιά , Δελέρια.».

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο ΤΣ Κουβέλας Νικόλαος ο οποίος τοποθετήθηκε ως εξής:
«Συμφωνώ να συζητηθεί το θέμα για την επανασύσταση του δήμου Αμπελώνα. σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση της προέδρου».

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι ΤΣ Μασούρα Ελισάβετ και Κουτούκα Μαρία ως εξής:

«Η εφαρμογή του Ν. Καλλικράτη από το 2019 άλλαξε την φιλοσοφία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Απαιτούνται πλέον Δήμοι με τεχνική υπηρεσία, οικονομική αυτοτέλεια, υλικοτεχνικές υποδομές και προσωπικό, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών. Αυτό σε συνδυασμό με την παλαιότητα των μηχανημάτων, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταποκριθεί ο αυτόνομος Δήμος Αμπελώνα. Το ζητούμενο δεν είναι η δομή των Δήμων, αλλά η αποτελεσματικότητα στην διαχείριση των προβλημάτων και η βούληση για ισομερή ανάπτυξη. Από την πλευρά μας αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε, με ενότητα και προγραμματισμένες ενέργειες έτσι ώστε ο Αμπελώνας να γίνει ο πόλος ανάπτυξης του ενιαίου Δήμου Τυρνάβου. Δεν έχουμε την πολυτέλεια των διαχωρισμών. Τα προβλήματα είναι κοινά κ δεν έχουν χρώματα. Σκοπός μας είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί και να πετύχουμε περισσότερα για τον τόπο μας κ τους συνδημότες μας. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη εισήγηση ώστε να είναι σαφές το πλαίσιο της Επανασύστασης του Δήμου Αμπελώνα, συμφώνως και με την υπάρχουσα θεσμική νομοθεσία.»

Εν συνεχεία τοποθετήθηκε ο ΤΣ Ουλάνης Αγησίλαος ως εξής:
«Θα περίμενα η συγκεκριμένη πρόταση να είναι εμπεριστατωμένη με επιχειρήματα νόμιμης υπόστασης, τα οποία θα μπορούν να στηρίξουν το εν λόγω εγχείρημα και να αναδεικνύουν νόμιμες οδούς διεκπεραίωσης έτσι ώστε να υπάρχει το περιθώριο της σωστής αξιολόγησης από μέρους μου (μας) και όχι να παρουσιάζεται την τελευταία στιγμή, ώστε να λειτουργεί με μορφή πίεσης και απαίτησης μιας απάντησης, (θετικής ή αρνητικής) με άμεσο ή έμμεσο πολιτικό αντίκτυπο. Σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο θέμα απαιτεί διάλογο, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προπάντων όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα καθιστούν βιώσιμο το εγχείρημα. Μόνο τότε θα μπορούσαμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα.»

Τέλος τοποθετήθηκε ο ΤΣ Τζούργκανος Χρήστος ως εξής;
«Συμφωνώ να γίνει η συζήτηση για το θέμα της επανασύστασης του Δήμου Αμπελώνα για να φανούν περίτρανα και οι ευθύνες των κομμάτων ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και των εκπροσώπων τους στο Δημοτικό Συμβούλιο (οι κύριοι Κόκουρας, Ροντούλης, Αμάρι και Τσιόπας) που ψήφισαν τον Καποδίστρια, Καλλικράτη και Κλεισθένη.
Μόνο η Λαική Συσπείρωση καταψήφισε τους νόμους αυτούς.»

Επομένως έπειτα από διαλογική συζήτηση επί προτάσεως του ανεξάρτητου Δ.Σ Μάμμου Χρήστου με θέμα «Επανασύσταση του Δήμου Αμπελώνα» προέκυψαν τέσσερα διαφορετικά κείμενα με το πρώτο να εκφράζει τους περισσότερους ΤΣ. Αναλυτικότερα το πρώτο υποστηρίζουν η πρόεδρος Τσακνάκη Παρασκευή και οι ΤΣ Δημάκης Μάριος και Κουβέλας Νικόλαος, το δεύτερο οι ΤΣ Μασούρα Ελισάβετ και Κουτούκα Μαρία , το τρίτο ο ΤΣ Ουλάνης Αγησίλαος και το τέταρτο ο ΤΣ Τζούργκανος Χρήστος.
……..………………………………………………………………………………
Η Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνα μετά από διαλογική συζήτηση

ΨΗΦΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ:

«Δεδομένων των πολλαπλών προβλημάτων της καθημερινότητας των δημοτών του Αμπελώνα και του γεγονότος ότι ο Δήμος Τυρνάβου φαίνεται να μην μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του Αμπελώνα ο οποίος λειτουργούσε καλύτερα τα προηγούμενα χρόνια με δικές του υπηρεσίες, προσωπικό , μηχανήματα και πόρους, κανείς δε θα μπορούσε να διαφωνήσει με τη συζήτηση ενός τόσο σοβαρού θέματος. Ωστόσο θα ήταν ανεύθυνο από πλευράς μας να απαντήσουμε με ένα απλό υπέρ ή κατά για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Ζήτημα για το οποίο απαιτείται τουλάχιστον ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διοικητικών μεταβολών. Η συγκεκριμένη πρόταση αυτή τη χρονική στιγμή δε στοιχειοθετήθηκε από πρόγραμμα στόχους και πιθανά αποτελέσματα παρά μόνο αποτελεί απλώς μια άποψη που σίγουρα θα ήταν καλή εφόσον είχε γίνει οργανωμένα.
Προτείνουμε λοιπόν τη διερεύνηση του θεσμικού και οικονομικού πλαισίου της συγκεκριμένης πρότασης για να είμαστε σίγουροι ότι κάτι τέτοιο θα μπορεί να καταστεί εφικτό αλλά και να αποφέρει όφελος στον Αμπελώνα. Συγκεκριμένα προτείνουμε τη σύσταση επιτροπής διερεύνησης του νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών για να εξετασθεί η δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης αυτής. Στην επιτροπή αυτή θα συμμετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι του ΔΔ Αμπελώνα καθώς επίσης και εκπρόσωποι του τοπικού συμβουλίου Αμπελώνα αλλά και των άλλων τοπικών συμβουλίων του πρώην δήμου Αμπελώνα αφού η πρόταση αφορά και Βρυότοπο, Ροδιά , Δελέρια».

Αφού συντάχτηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αμπελώνα

Η Πρόεδρος
Τσακνάκη Παρασκευή

Τα Μέλη
Δημάκης Μάριος, Κουβέλας Νικόλαος,
Κουτούκα Μαρία , Μασούρα Ελισσάβετ,
Ουλάνης Αγησίλαος, Τζούργκανος Χρήστος

Αμπελώνας 15 – 06 – 2021