Νέοι κάδοι σε Τύρναβο και Αμπελώνα

Νέοι κάδοι απορριμμάτων πρόκειται να φτάσουν σε Τύρναβο και Αμπελώνα.

Σύμφωνα με απόφαση του Δήμου Τυρνάβου εγκρίθηκε:

-ποσό ύψους 24.797,52 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογσμού εξόδων των παρακάτω ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2021 για ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΥΡΝΑΒΟΥ’

-ποσό ύψους 24.797,52 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογσμού εξόδων των παρακάτω ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2021 για ‘ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ

*φωτο αρχειου