ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

Το θέμα της “Επανασύστασης του Δ. Αμπελώνα” στο Δ.Σ Τυρνάβου


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16-06-2021 και ώρα 18.00΄,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4555/2018 όπως ισχύει και την αριθ. πρωτ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης σχολικού συγκροτήματος Στρατοπέδου «ΣΧΟΙΝΑ» από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των σχολικών μονάδων που υπέστησαν ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021.
  2. Αποδοχή παράτασης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου», του υποέργου (1/2) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» και του υποέργου (2/2) «Παράρτημα ΡΟΜΑ-Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τυρνάβου» με κωδικό ΟΠΣ 5003129.
  3. Σχέδιο οργανωμένης απομάκρυνσης πληθυσμού εξαιτίας δασικών πυρκαγιών.
  4. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα στο Ο.Τ.57 με διάσπασή του σε Ο.Τ.57 και Ο.Τ.57Α και μετατόπιση οικοδομικής γραμμής επί της οδού Θερμοπυλών.
  5. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα μεταξύ των Ο.Τ.8 και Ο.Τ.10 με μετατόπιση ρυμοτομικών – οικοδομικών γραμμών και διάσπαση του Ο.Τ.10.
  6. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα στο Ο.Τ.158 με διάσπασή του σε Ο.Τ.158Α και Ο.Τ.158Β και δημιουργία πεζοδρόμου πλάτους 5μ. και ταυτόχρονη μερική μετατόπιση ρυμοτομιών – οικοδομικών γραμμών αυτού αλλά και του έναντι Ο.Τ.98.
  7. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
  8. Επί προτάσεως του ανεξάρτητου Δ.Σ. κ. Μάμμου Χρήστου, με θέμα «Επανασύσταση του Δήμου Αμπελώνα που με την εφαρμογή του νόμου «Καλλικράτη» του Υπουργείου Εσωτερικών καταργήθηκε το 2009».

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest