Τυρναβίτικα Νέα

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

Απαλλαγή δημοτικών τελών λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης

202002251235446662 600x365 1 750x375 1 - Απαλλαγή δημοτικών τελών λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης

Ο Δήμος Τυρνάβου σε εφαρμογή των υπ’ αριθ. 189/2020 (ΑΔΑ:Ω5ΧΨΩΗΚ-7ΨΩ) και 190/2020 (ΑΔΑ: 909ΛΩΗΚ-ΠΛ6) ομόφωνων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας:

• απαλλαγής από το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορονοϊού COVID – 19, για το χρονικό διάστημα που ίσχυαν οι περιορισμοί και η διακοπή της εργασίας τους και
• την απαλλαγή από τα αναλογούντα τέλη για τις επιχειρήσεις που δεν έκαναν χρήση του παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου.

Για την απαλλαγή για το έτος 2021 οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση esoda@tirnavos.gr ή σε φωτοαντίγραφα στο γραφείο του Τμήματος Προσόδων και Περιουσίας, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2492350134, υπεύθυνη κα Τριανταφύλλου Ευθυμία.

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε τα σχετικά αρχεία αιτήσεων με τ’ απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Συνημμένα αρχεία:


202002251235446662 600x365 1 750x375 1 - Απαλλαγή δημοτικών τελών λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης

30712123 10215640817554664 584629350603685888 n 1 - Απαλλαγή δημοτικών τελών λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης

collage - Απαλλαγή δημοτικών τελών λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης


Pin It on Pinterest