ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ


Σε συνέχεια της με Αρ. Πρωτ. 14577/24-07-2020 Πρόσκλησης ΑΤ09 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ),  ο Δήμος Τυρνάβου υπέβαλε πρόταση για Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Τυρνάβου, συνολικού ύψους 1.418.838,45€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τύρναβος, Λάρισας, Ελλάδα, 40100

Ειδικότερα, ως Δήμος Τυρνάβου καταθέσαμε μία πληρέστατη πρόταση που περιλαμβάνει τρία Έργα.

Το πρώτο έργο αφορά τη «Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την Ωρίμανση έργου Νότιας Παράκαμψης Τυρνάβου» με προεκτιμώμενη αμοιβή (βάσει του Κανονισμού Προεκτίμησης Αμοιβής Μελετών) 866.979,65€.

Το δεύτερο έργο αφορά τη «Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την Ανάπλαση πάρκου Αγ. Γεωργίου Αμπελώνα»  με προεκτιμώμενη αμοιβή (βάσει του Κανονισμού Προεκτίμησης Αμοιβής Μελετών) 507.310,45€.

Το τρίτο έργο αφορά τη «Σύνταξη Τεχνικών Μελετών για την Ανάπλαση πεζόδρομου οδού Αγ. Παρασκευής»  με προεκτιμώμενη αμοιβή (βάσει του Κανονισμού Προεκτίμησης Αμοιβής Μελετών) 44.548,35€. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 1.418.838,45€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προτεινόμενες Μελέτες παρουσιάζουν σημαντική σκοπιμότητα καθώς θα ωριμάσουν έργα καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Τυρνάβου.

Ο Δήμος Τυρνάβου έχει καταστήσει σαφέστατο πως διεκδικεί και θα συνεχίσει να διεκδικεί κάθε πιθανό έργο, κάθε δυνατό πόρο ώστε με το λιγότερο δυνατό κόστος να πραγματοποιηθούν σημαντικά έργα, έργα που θα αλλάξουν θετικά και καθοριστικά την εικόνα του Δήμου μας, επ’ ωφελεία κάθε συνδημότη και κάθε συνδημότισσας.

Σε αυτό το πλαίσιο συνεχίσουμε ακατάπαυστα να εργαζόμαστε.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest