17 χλμ υπόγειοι αρδευτικοί αγωγοί σε Φαλάνη και Γιάννουλη

Υπόγειους αγωγούς άρδευσης συνολικού μήκους 16,7 χιλιομέτρων κατασκευάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε Φαλάνη και Γιάννουλη, στην κτηματική περιοχή αρμοδιότητας του ΤΟΕΒ Μάτι Τυρνάβου. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπογράφει τη σύμβαση του έργου, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 με προϋπολογισμό 1.666.750 ευρώ.

« Το νερό είναι ζωή. Με ένα έργο ζωής και παραγωγής, σε συνεργασία με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Μάτι Τυρνάβου Σωτήρη Τζιούφα και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, εκσυγχρονίζουμε τον πρωτογενή τομέα στην πράξη και εξορθολογίζουμε τη χρήση του πολυτιμότερου φυσικού πόρου της γεωργίας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Αντικαθιστούμε το επιφανειακό δίκτυο άρδευσης σε Φάλανη και Γιάννουλη με υπόγειους αγωγούς μήκους 17 χιλιομέτρων περίπου, μειώνουμε τις απώλειες νερού, μειώνουμε το κόστος παραγωγής, βελτιώνουμε τις συνθήκες καλλιέργειας και το εισόδημα των αγροτών, προστατεύουμε τη φύση και το περιβάλλον» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο
Προβλέπεται η κατασκευή-υπογείωση αγωγών άρδευσης, από PVC 12,5 atm διατομών Φ160-Φ250 και PVC 10 atm διατομών Φ160-Φ200, συνολικού μήκους περίπου 16.700 μ. Οι ανωτέρω διάμετροι και τα μήκη των σωλήνων θα συνδεθούν με υφιστάμενες γεωτρήσεις ή με υφιστάμενο πρωτεύον δίκτυο. Το υπόγειο αρδευτικό δίκτυο που κατασκευάζεται πρόκειται να αντικαταστήσει το επιφανειακό δίκτυο του Τ.Ο.Ε.Β. με σκοπό τη μείωση της απώλειας νερού από το επιφανειακό δίκτυο. Επιπλέον αντικαθίστανται πέντε αντλητικά συγκροτήματα (κατακόρυφου άξονα), λόγω παλαιότητας, με νέα, υποβρύχια και αντικαθίστανται παλαιοί ηλεκτρικοί πίνακες με νέους πίνακες INVERTER, με στόχο την εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας και την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων.