Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην Ελασσόνα

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με ένα νέο έργο συνολικού προϋπολογισμού 2.000.000 ευρώ ενισχύει την αντιπλημμυρική προστασία σε ρέματα του Δήμου Ελασσόνας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου που αφορά σε εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας, σε Τσαριτσάνη, Βλαχογιάννι, Βαλανίδα, Γεράνεια και Ολυμπιάδα και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

«Σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες μας δρομολογούμε νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας σε ρέματα του Δήμου Ελασσόνας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει ανάγκη και επενδύουμε στην πρόληψη. Προχωράμε σε έργα ουσίας, προστατεύοντας ανθρώπους, περιουσίες, υποδομές και το περιβάλλον. Παράλληλα με τα έργα μας συντηρούμε και δημιουργούμε θέσεις εργασίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Οι εργασίες

Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των ρεμάτων ΚΑΒΟΥΡΟΛΑΚΑΣ – ΠΟΝΤΙΚΑΣ – ΞΗΡΙΑΣ της ΔΕ Τσαριτσάνης καθώς και μικρότερων ρεμάτων αυτής, των ρεμάτων που διέρχονται εντός και στα όρια του οικισμού της Βαλανίδας και της Γεράνειας καθώς και των ρεμάτων ΞΗΡΙΑΣ – ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΣ – ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΙ της κοινότητας Βλαχογιαννίου. Περιλαμβάνεται επίσης καθαρισμός και αποκατάσταση της επενδεδυμένης αποστραγγιστικής τάφρου που διέρχεται του οικισμού της Ολυμπιάδας. Σε όλα τα παραπάνω ρέματα θα γίνει καθαρισμός από φερτά υλικά και αυτοφυή βλάστηση, αποκατάσταση-επισκευή τεχνικών, κοιτοστρώσεων και πτερυγοτοίχων συρματοκιβωτίων.

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com