Αναφορικά με την επιστολή παραίτησης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Αναφορικά με την επιστολή παραίτησης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών που συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 28/5/2021, λόγω επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών και της απροθυμίας άλλων υπαλλήλων της υπηρεσίας να αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα, ο Δήμαρχος Τυρνάβου δεν κάνει δεκτή την παραίτηση.

Επιπροσθέτως, θα ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση του Γραφείου Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου, προκειμένου να επιλυθούν θέματα αρμοδιοτήτων κ.α.

Ο νυν Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, παρέμεινε στη θέση του με την προϋπόθεση να κοινοποιήσει ο ίδιος το περιεχόμενο της επιστολής του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και μέχρι να επιλεγούν όλες οι θέσεις ευθύνης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, μετά την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας από το Υπουργείο Εσωτερικών.