Τα χόρτα μεγαλώνουν – τα πρόστιμα ΔΕΝ πέφτουν!!


Παράπονα από τους κατοίκους του Αμπελώνα και Τυρνάβου και όχι μόνο, για την κατάσταση στα οικόπεδα και στους ακάλυπτους χώρους με τα ξερά χόρτα  να έχουν μεγαλώσει επικίνδυνα με τον κίνδυνο της φωτιάς να μεγαλώνει . 

Με δεδομένη την ανάγκη μείωσης των πιθανοτήτων πρόκλησης πυρκαγιάς, οι πολίτες, μπορούν και πρέπει να συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τον νόμο, οι ιδιοκτήτες οικοπέδων θα πρέπει να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες κοπής και απομάκρυνσης χόρτων και άλλων εύφλεκτων υλικών από τα οικόπεδά τους, καθώς και στην περιοδική επιμέλειά τους.
Αν ο πολίτης και συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, δεν προχωρήσουν στον καθαρισμό, τότε ενεργοποιείται η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Υποχρεωτική η αποψίλωση από ξερά χόρτα οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός κωμοπόλεων και οικισμών.


Με την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012/12 (ΦΕΚ 1346 Β/25-4-2012) οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.


Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Υπεύθυνος ο δήμος για τις αποψιλώσεις

Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για αποψίλωση και καθαρισμό ανήκει στους Δήμους.

Αν καποιος ιδιοκτήτης δεν φροντίσει να το καθαρίσει, ο δήμος θα πρέπει να τον ειδοποιήσει και αν πάλι δεν το κάνει, τον καθαρισμό καλείται να το κάνει συνεργείο, το οποίο θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης

Σε αρκετούς δήμους της χώρας μας οι δημοτικές αρχές που έχουν την ευθύνη δεν κάνουν τίποτα, αφού κανείς δήμαρχος δεν θέλει να έρθει σε κόντρα με ψηφοφόρους του.

Αναγνώστης από τα Τυρναβίτικα Νέα, ζητά από τους αρμόδιους μια πιο υπεύθυνη στάση, σημειώνοντας: “Τα χόρτα στα οικόπεδα έχουν μεγαλώσει αρκετά. Είναι εικόνες ντροπής και πρέπει άμεσα να ρίξετε πρόστιμα, “θα μας φάνε τα φίδια η θα μας κάψει η φωτιά ζωντανούς κάποια μέρα”.

Δείτε την Ανακοίνωση που είχε κάνει ο Δήμος Τυρνάβου, εν όψει της αντιπυρικής περιόδου

από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου 2020 και σύμφωνα με την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β) Πυροσβεστική Διάταξη, πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καύσιμων ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Βάσει του Ν. 3852/2010 αρθ. 94 παρ.26 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50 € το τετραγωνικό μέτρο. Επιπλέον βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων τους και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του αρ. 433 του Ποινικού κώδικα. Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην υποστούν τις παραπάνω κυρώσεις.

Ο Δήμος Τυρνάβου, όπως κάθε χρόνο, προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, googlePin It on Pinterest