Ξεκινούν έργα ασφαλτόστρωσης δρόμων στα παράλια του δήμου Τεμπών.

Τη σύμβαση για το έργο « Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνία στο οδικό δίκτυο παραλίας Αιγάνης» υπέγραψε ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, παρουσία του Αντιδημάρχου Γιώργου Νικολάου, καθώς και των στελεχών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΑΔΑΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, επισκεπτών και παραθεριστών. Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργολαβίας, είναι η ασφαλτόστρωση οδοστρωμάτων σε δρόμους της παραλίας. Οι κυριότερες εργασίες που προβλέπονται είναι: υπόβαση οδοστρωσίας, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, κατασκευή επιχωμάτων κ.λ.π..

Το έργο, προϋπολογισμού 660.000,00 €, χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου (ΣΑΤΑ) με το ποσό των 60.000,00 € και από πόρους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το ποσό των 600.000,00 €, για το τρέχον έτος.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της δημοτικής Αρχής, θα πραγματοποιηθούν πρώτα εργασίες σε οδούς όπου κατοικούν άτομα με ειδικές ανάγκες, και δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν εργασίες σε οδούς με μεγαλύτερη κίνηση. 

Ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης δήλωσε σχετικά: «Με την στήριξη και την χρηματοδότηση του Υπουργείου Υποδομών, μετά από αίτημα της τέως δημοτικής Αρχής, το οποίο ενέκρινε την σχετική πίστωση, αλλά και την ιδία συμμετοχή του δήμου προχωράμε σε σημαντικές παρεμβάσεις στα παράλια του Δήμου μας που αφορούν νέες ασφαλτοστρώσεις οδών που εξυπηρετούν τις τοπικές μας κοινωνίες. Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το  Υπουργό Υποδομών που χρηματοδότησε το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του έργου. Η μελέτη υλοποιήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου την οποία και ευχαριστώ για το σημαντικό έργο που προσφέρει, παρά την έλλειψη προσωπικού και τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει με το θεσμικό πλαίσιο δημοπράτησης δημοσίων έργων.»