Τύρναβος: Eργασίες στο δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή των Νέων Εργατικών Κατοικιών και Κ.Υ.

 Αύριο Παρασκευή 14/05/2021 και από ώρα 09:00 έως 12:00 θα γίνουν εργασίες  συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή των Νέων  Εργατικών Κατοικιών και Κ.Υ. της πόλης του Τυρνάβου. 

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα θα δοθεί το δίκτυο ύδρευσης σε λειτουργία  και προς χρήση. 

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται και από την ιστοσελίδα της επιχείρησης στη  διεύθυνση: https://www.deyatyrnavou.gr