Τον Ι.Ν του Αγ. Γεωργίου στα Αμπελάκια αναδεικνύει η Περιφέρεια

Τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου στα Αμπελάκια αναδεικνύει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο Περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 του έργου «Συντήρηση εσωτερικού διακόσμου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Αμπελακίων», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. Δικαιούχος του έργου είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας και Φορέας Λειτουργίας η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου.

«Σε συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, αναδεικνύουμε τον ιστορικό ναού του Αγίου Γεωργίου στα Αμπελάκια» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Το έργο εντάσσεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) της διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού που περιλαμβάνεται στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020. Η συγκεκριμένη διαδρομή καλύπτει σημαντικά αναγνωρισμένα μνημεία της Θεσσαλίας και εκτείνεται χωρικά από την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας ως την Ανατολική. Με την αποκατάσταση του μνημείου θα επιτευχθεί η αναβάθμιση του πολιτιστικού χάρτη των Αμπελακίων και η αύξηση της επισκεψιμότητας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο

Ο ναός του Αγ. Γεωργίου στα Αμπελάκια ανήκει στον τύπο του μονόχωρου δρομικού ναού με μεταγενέστερο νάρθηκα και ανοικτό προστώο στη βόρεια πλευρά. Εσωτερικά είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες, ενώ διαθέτει και αξιόλογης μορφής ξυλόγλυπτο τέμπλο και ξυλόγλυπτη οροφή. Χρονολογείται στις αρχές του 18ου αιώνα. Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:
Συντήρηση του τοιχογραφικού διακόσμου
I. Στερέωση των αποκολλημένων τοιχογραφιών,
II. Στερέωση των σαθρών κονιαμάτων,
III. Σφράγισμα των ρωγμών και περιμετρικές συγκρατήσεις απωλειών,
IV. Πλήρωση των ρωγμών με κονίαμα,
V. Αφαίρεση των τσιμεντοκονιαμάτων, των επιχρισμάτων ασβέστη των νεότερων επεμβάσεων,
VI. Αφαίρεση της ξύλινης νεότερης κατασκευής που φράσσει την κόγχη της προσ-κομιδής.

Συντήρηση της ξύλινης ζωγραφισμένης οροφής.
Συντήρηση του ξυλόγλυπτου τέμπλου.
Διευθέτηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (Αφαίρεση των ηλεκτρολο-γικών εγκαταστάσεων και τοποθέτηση νέων σε σημεία που δεν επηρεάζουν τις τοι-χογραφίες).
Προμήθεια ΗΥ και φωτογραφικής μηχανής για την τεκμηρίωση των εργασιών
Φωτογραφική Διερεύνηση των χρωστικών στις τοιχογραφίες με φωτογ-ράφηση στο υπεριώδες και υπέρυθρο.
7.Δημιουργία ενημερωτικού οδηγού – φυλλαδίων – φυλλαδίων Braille.
Προμήθεια φορητής μεταλλικής ράμπας για την πρόσβαση των ΑμεΑ στον ναό.