ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

Ροντούλης: “Κατάφωρη αδικία υφίστανται οι σεισμοπαθείς Πολύτεκνοι”.


Βάσει της ΚΥΑ 33862/6.5.2019, Άρθρο 1, παράγραφος 1, εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

Τύρναβος, Λάρισας, Ελλάδα, 40100

α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (βλ. Παράρτημα).

β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).

Επιπροσθέτως και επιπλέον της παραγράφου 1 του Άρθρου 1, εγκρίνεται , με την παράγραφο 2 του Άρθρου 1, η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στους πληγέντες Πολυτέκνους με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ.1:

Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.

Με άλλα λόγια, εάν κάποιος έχει αποδεδειγμένα την ιδιότητα του Πολυτέκνου και έχει πληγεί η κύρια κατοικία του, δικαιούται βάσει των προνοιών της προαναφερομένης ΚΥΑ το συνολικό ποσό των 1.200 ευρώ (600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών + 600 ευρώ λόγω πολυτεκνικής ιδιότητας).

Μολονότι, όμως, αυτές είναι οι προβλέψεις της ΚΥΑ, πληγέντες δικαιούχοι πολύτεκνοι διαμαρτύρονται, διότι δεν λαμβάνουν από τους ΟΤΑ το επιπρόσθετο λόγω πολυτεκνίας 600άρι, με την δικαιολογία ότι κάποια εκ των τέκνων τους έχουν υπερβεί το ηλικιακό όριο.

Σχετικά επισημαίνω ότι η συμπεριφορά αυτή έναντι των σεισμοπαθών Πολυτέκνων είναι προσβλητική, απαράδεκτη και νομικά έωλη για δύο λόγους: Πρώτον, διότι η ίδια η ΚΥΑ δεν θέτει ηλικιακά όρια τέκνων για τους σεισμοπλήκτους Πολυτέκνους και δεύτερον, διότι η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως.

Τούτων δοθέντων, καλώ τα θεσμικά όργανα των Πολυτέκνων να αντιδράσουν δυναμικά στην παραβίαση των δικαιωμάτων που υφίστανται οι σεισμοπαθείς Πολύτεκνοι και ζητώ από τις εμπλεκόμενες δημοτικές αρχές να εφαρμόσουν το πνεύμα και το γράμμα της κείμενης νομοθεσίας.

Ροντούλης Στέλιος

Πρ. Υφυπουργός και βουλευτής Λάρισας

Επικεφαλής  “Δράσης Πολιτών”

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest