Τυρναβίτικα Νέα

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εντός οικισμών.

201905231536288701 600x400 - Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εντός οικισμών.
0cae55f7d5b5ac9000320f56c29d09b4 1 - Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εντός οικισμών.

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης επισημαίνει:

“Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου, από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2021, και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1346/Β/25-04-2012), οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Βάσει του Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ. 1 περ. 26 (ΦΕΚ 87/A/07-06-2010), σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50 € ανά τετραγωνικό μέτρο. Επιπλέον βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων και ενημερώνεται η Πυροσβεστική Αρχή για την υποβολή μήνυσης προς τους ανωτέρω ιδιοκτήτες για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα..

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι ιδιοκτήτες ακινήτων, πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην υποστούν τις παραπάνω κυρώσεις.

Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος, της υγείας, της ασφάλειας και της περιουσίας των πολιτών.”


201905231536288701 600x400 - Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εντός οικισμών.

30712123 10215640817554664 584629350603685888 n 1 - Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εντός οικισμών.

collage - Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εντός οικισμών.


Pin It on Pinterest