Ροντούλης: “Το 600άρι των σεισμοπλήκτων είναι ακατάσχετο”.

Τις τελευταίες ημέρες η “Δράση Πολιτών” έγινε αποδέκτης πυκνών διαμαρτυριών από σεισμοπλήκτους , διότι κατά τους ισχυρισμούς τους η Τράπεζα κατακρατά τα 600 ευρώ που τους δίνονται , προκειμένου να εξυπηρετηθούν διάφορες οφειλές που έχουν είτε προς το Δημόσιο είτε λόγω ΑΔΑ.

Ως δημοτική παράταξη ερευνήσαμε τις καταγγελίες των πληγέντων συνδημοτών μας και ήρθαμε σε επαφή με στελέχη της Τράπεζας .

Είμαστε σε θέση, λοιπόν, να πληροφορήσουμε με εγκυρότητα κάθε ενδιαφερόμενο δημότη μας για το ανακύψαν ζήτημα, στη βάση των ακόλουθων επισημάνσεων :

Α) Το 600άρι που δίνεται στους σεισμοπλήκτους για την αντιμετώπιση εκτάκτων βιοτικών αναγκών είναι εκ του νόμου ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ.

Β) Η Τράπεζα, πράγματι, λόγω οφειλών του δικαιούχων κατακρατά χρήματα , επειδή δεν γνωρίζει την προέλευση των χρημάτων που πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δεν γνωρίζει δηλαδή ότι τα χρήματα αυτά είναι το ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ επίδομα των 600ευρώ σε σεισμοπλήκτους.

Γ) Το πρόβλημα επιλύεται και η παρακράτηση των χρημάτων παύει αμέσως όταν ο δικαιούχος προσκομίσει στην Τράπεζα βεβαίωση από τον Δήμο που να πιστοποιεί ότι το 600άρι που εμφανίστηκε στον λογαριασμό του είναι το ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ επίδομα άμεσης αρωγής σεισμοπλήκτου.

Τούτων δοθέντων και για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των συνδημοτών μας , προτρέπουμε τον Δήμο Τυρνάβου να αποστείλει στην Τράπεζα μια συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων του επιδόματος σεισμοπλήκτων.

Με την ευκαιρία μάλιστα αυτή, δηλώνουμε για πολλοστή φορά ότι είμαστε στο πλευρό των δοκιμαζομένων συμπολιτών μας σε καθημερινή βάση, με την πρόθεση να προσφέρουμε κάθε δυνατή συνδρομή και ενημέρωση.

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com