Γενική συνέλευση του Οινοποιείου Τυρνάβου

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ  ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Δ.Σ. του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, με την πράξη του Νο 2, της 25/02/2021, αποφασίζει και καλεί τα μέλη του, σε ετήσια τακτική και καταστατική γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 28/03/2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ. , στο προαύλιο του Οινοποιείου, με τα παρακάτω προς συζήτηση θέματα:

Θέμα 1ον: Ανακοίνωση και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2020, ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Εισηγητής ο Λογιστής κ. Τσιτσιγιάννης Δημήτριος.

Θέμα 2ον: Έκθεση ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2020 και εκλογή νέου, για την χρήση 2021, καθώς και απαλλαγή των ευθυνών των μελών του Δ.Σ.

Εισηγητής ο ορκωτός λογιστής ο κ. Ζυγελόπουλος Δημήτριος.

Θέμα 3ον: Εκθεση του Δ.Σ. του Συν/σμού για τις εργασίες, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα στην οικονομική χρήση του 2020.

Εισηγητής ο πρόεδρος κ. Τσιτσιρίγγος Χρήστος.

Θέμα 4ον: Πρόγραμμα δράσης 2021. 

Εισηγητής ο  Διευθυντής κ. Σίκαλος Ευάγγελος.  

Θέμα 5ον : Αλλαγές στο καταστατικό. 

Εισηγητής ο Διευθυντής  κ. Σίκαλος Ευάγγελος.

Θέμα 6ον : Διάφορα. ( Ποινική ρήτρα – ένσταση ).   

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 04/04/2021, την ίδια ώρα στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα.

ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest