Αιτήσεις αυτοψίας πληγέντων οικημάτων από το σεισμό της 3ης Μαρτίου

O Δήμος Τυρνάβου, σε συνεννόηση με τα κλιμάκια των Μηχανικών της Δ.Α.Ε.Φ.Κ -Κ.Ε., ενημερώνει τους συνδημότες ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ  964β/11-03-2021,

όσοι πολίτες επιθυμούν να διενεργηθεί αυτοψία στο πληγέν οίκημά τους από τις 11/03/2021 και μετά θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. με συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Τίτλοι ιδιοκτησίας
  2. Φωτογραφία πληγέντος κτιρίου (όψη κτιρίου)
  3. Οδοιπορικό Σκαρίφημα ή οδός

Η αίτηση με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση daefk@ggde.gr

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2108704732.