Νίκαια: Κλείνει λόγω έργων τμήμα της οδού Φαρσάλων

Ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της οδού Φαρσάλων για το χρονικό διάστημα από 16.03.2021 ως και 24.04.2021. Συγκεκριμένα από την οδό Κων/νου Καραμανλή (Χάλκης) μέχρι και την διασταύρωση της με την οδό Ν. Λεύκης βάσει της υπ. αριθμ. Απόφαση 30/2021 – 03.02.2020 του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ. αριθμ. Απόφαση 38/2021 – 11.03.2021 της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ν. Λεύκης – 25ης Μαρτίου – Παπανικολάου – Γεωργιάδου – Κ. Καραμανλή – Φαρσάλων και αντίθετα με κατάλληλες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες, που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Τα βαρέα οχήματα θα διέρχονται μέσω της οδού Ν. Λεύκης και του παράδρομου της ΠΑΘΕ.