ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

τυρναβος, σαμερ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 “Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ”


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ «Η ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ»

Τύρναβος, Λάρισας, Ελλάδα, 40100

Μελετώντας τον προϋπολογισμό που καταθέτει η δημοτική αρχή προς ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή, στις Δαπάνες, διαπιστώνουμε πως δεν υπάρχει επαρκές χρηματικό ποσό σε ορισμένους κωδικούς, ώστε να μπορέσει ο Δήμος να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις τις καθημερινότητας.

Έχουμε έναν αντιαναπτυξιακό προϋπολογισμό, όπου διαπιστώνεται η μείωση των προβλεπόμενων επενδυτικών δαπανών σε σχέση με το 2020.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή, σε αντίθεση με άλλους Δήμους, δείχνει ανήμπορη να εκμεταλλευτεί τις σημαντικές πηγές που υπάρχουν για άντληση κεφαλαίων για νέα έργα. Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να αρχίσει να δημιουργεί επενδυτικό κενό στον τόπο μας, με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες.

Σε αντίθεση με την μείωση των επενδυτικών δαπανών, στον προϋπολογισμό παρατηρείται σημαντική αύξηση των λειτουργικών δαπανών, ιδιαίτερα με την ενεργοποίηση του Γενικού Γραμματέα και των επιπλέον ειδικών συμβούλων του Δημάρχου, με το συνολικό ποσό της δαπάνης να φθάνει περίπου τις 102.000 ευρώ. Κόστος που επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου το ταμείο του Δήμου, στερώντας από τους δημότες την δυνατότητα δαπανών με κοινωνικό πρόσωπο, προς όφελος όλων.

Με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες του Δήμου και τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες σε άλλους κωδικούς να κρίνονται κατά την γνώμη μας αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου δημιουργώντας στους συμπολίτες μας όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες στην καθημερινότητά τους :

Προτείνουμε την αφαίρεση του ποσού των 33.875 ευρώ από τον κωδικό 00-6031.02 και την αφαίρεση του ποσού των 8.490 ευρώ από τον κωδικό 00-6053.01 που αφορούν αντίστοιχα τις τακτικές αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές του Γενικού Γραμματέα.
Προτείνουμε της αφαίρεση του ποσού των 47.000 ευρώ από τον κωδικό 00-6031.01 και την αφαίρεση του ποσού των 11.785 ευρώ από τον κωδικό 00-6053.00 που συμπεριλαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές των δύο προσληφθέντων ειδικών συνεργατών του Δημάρχου.
Προτείνουμε την αφαίρεση του ποσού των 15.000 ευρώ από τον κωδικό 60-6261.14 και την αφαίρεση του ποσού των 10.000 ευρώ από τον κωδικό 60-7135.01 που αφορούν αντίστοιχα τις εργασίες δημιουργίας ενός τμήματος βρεφικού σταθμού στον χώρο που στεγάζεται η φιλαρμονική του Δήμου Τυρνάβου και τον εξοπλισμό του.
Προτείνουμε την αφαίρεση του ποσού των 73.000 ευρώ από τον κωδικό 30-7332.12 που αφορούν την αναμόρφωση της κεντρικής πλατεία του Τυρνάβου – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.
Προτείνουμε την αφαίρεση του ποσού των 35.000 ευρώ από τον κωδικό 20-6277.01 που αφορούν τις δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών (σύμβαση με ιδιώτη για την αποκομιδή στην Δ.Ε. Αμπελώνα).
Συνολικό ποσό δαπανών : 234.150 ευρώ

Για το ανωτέρω ποσό :
Προτείνουμε την τοποθέτηση του ποσού των 64.150 ευρώ στον κωδικό 60-7321.01 που αφορά την δημιουργία νέου βρεφικού τμήματος στον Τύρναβο.
Προτείνουμε την τοποθέτηση του ποσού των 15.000 ευρώ στον κωδικό 35-6699 που αφορά λοιπές προμήθειες αναλώσιμων (εμβόλια, τσιπάρισμα, αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν για τα αδέσποτα ζώα).
Προτείνουμε την τοποθέτηση του ποσού των 20.000 ευρώ στον κωδικό 45-6262.01 και του ποσού των 10.000 ευρώ στον κωδικό 45-6262.02 που αφορούν την συντήρηση και επισκευή κοιμητηρίων των ΔΕ Τυρνάβου και Αμπελώνα αντίστοιχα.
Προτείνουμε την τοποθέτηση του ποσού των 20.000 ευρώ στον κωδικό 15-6481.02 που αφορά τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο.
Προτείνουμε την τοποθέτηση του ποσού των 5.000 ευρώ στον κωδικό 15-6699.01 που αφορά την προμήθεια χημικών απολυμαντικών και αναλώσιμων για την λειτουργία της δημοτικής πισίνας.
Προτείνουμε την τοποθέτηση του ποσού των 100.000 ευρώ στον κωδικό που αφορά την προμήθεια μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του αμαξοστασίου.

Συνολικό ποσό δαπανών : 234.150 ευρώ

τυρναβος, σαμερ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest