Κλειστά τα σχολεία σε Αμπελακια και Καλλιπεύκη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

Έχοντας  υπόψη τις διατάξεις:

  1. Τις διατάξεις άρθρου 94, παρ. 4, περιπτ. 27  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης»
  2. Το σημαντικό πρόβλημα που προέκυψε λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονόπτωση, χαμηλές θερμοκρασίες, παγετός)
  3. Την ασφαλή μετάβαση, παραμονή και αποχώρηση των μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου μας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την διακοπή των μαθημάτων του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Αμπελακίων καθώς επίσης και του Δημοτικού Σχολείου Καλλιπεύκης, για αύριο Πέμπτη 18-2-2021, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων και ειδικότερα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού τα μαθήματα θα γίνουν με  τηλεκπαίδευση.

ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest