Δήμος Τυρνάβου: Πρόσληψη 4 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Τυρνάβου.

Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Χρονικής διάρκειας 8 μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών, και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για τις κάτωθι ειδικότητες:
ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων (ταφής – εκταφής νεκρών)
ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων έργου (JCB)

ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest