ΤΥΡΝΑΒΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδήσεις από Τύρναβο, Αμπελώνα, Λάρισα

Τύρναβος: Διά περιφοράς Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (δείτε τα θέματα)


Διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 2η του μηνός Φεβρουαρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 και την αριθ. πρωτ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Τύρναβος, Λάρισας, Ελλάδα, 40100
 1. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αμπελώνα.
 2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων.
 3. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων.
 4. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για την απόκρουση της από 16/02/2020 έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.
 5. Ορισμός δικηγόρου για τη διερεύνηση μισθωτικής σχέσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Αμπελώνα.
 6. Έγκριση δαπανών αποζημίωσης εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου προς εκτέλεση υπηρεσίας.
 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια βασιλόπιτας.
 8. Έγκριση Συμφώνου Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
 9. Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Τυρνάβου» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
 10. Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Παρεμβάσεις προσαρμογής παιδικών σταθμών 1) Α΄ Παιδικός Σταθμός Τυρνάβου 2) Παιδικός Σταθμός Αμπελώνα στο π.δ. 99/2017» στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».
 11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 12. Επικαιροποίηση της αριθ. 4/2018 μελέτης του έργου «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε τμήμα υφιστάμενου δημοτικού κτιρίου στον Αμπελώνα».
 13. Έγκριση της αριθ. 1/2021 απόφασης Δελήχειου Ιδρύματος περί έγκρισης ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2020.
 14. Έγκριση της αριθ. 7/2021 απόφασης Δελήχειου Ιδρύματος περί ψήφισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.
 15. Έγκριση της αριθ. 8/2021 απόφασης Δελήχειου Ιδρύματος περί ψήφισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2021.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας

Pin It on Pinterest