Δήμος Τυρνάβου: Εγκρίθηκε πρόγραμμα πυροπροστασίας για σχολικές μονάδες

Ένταξη του Δήμου Τυρνάβου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»
Ειδικότερα, με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησής και Αναπτυξιακής Πολιτικής και ειδικότερα του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε του Υπουργείου Εσωτερικών,  αποφασίστηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της ΠρόσκλησηςVΙΙΙ, της παρακάτω Πράξης: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Τυρνάβου».
Πρόκειται, για ένα σπουδαίο έργο το οποίο θα συμβάλλει στην περαιτέρω εμπέδωση της ασφάλειας των παιδιών μας.

Μάλιστα, εξίσου σημαντική είναι και η οικονομική διάσταση του έργου, καθόσον πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 153.140,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Τυρνάβου.

ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest