ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

Το Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ   Λάρισας ενημερώνει το επιβατικό του κοινό από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 προστίθενται νέα δρομολόγια τα οποία διαμορφώνονται ως εξής :

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
12:00 17:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΡΙΣΑ
09:00 11:00
15:00 17:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 (ΒΕΡΔΙΚ.) 07:00
06:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 08:00
06:30 09:30
06:45 (ΕΛΑΣ. Μ. ΔΟΜ.) 11:30
07:30 13:30
09:00 (ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.) 14:30
11:00 15:00
13:00 (ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ) 15:30
14:30 (ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.) 16:30
15:00 17:30
16:00 (ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.) 21:00
17:00
20:30
 

 

 

ΛΑΡΙΣΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ-ΛΑΡΙΣΑ
06:00 09:00
06:45 (Μ.ΔΟΜ.) 13:15 (Μ.ΔΟΜ.)
13:00 14:00 (Μ.ΔΟΜ.)
18:00 (Μ.Μ.) 15:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΓΙΑ ΑΓΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 (ΒΕΛΙΚΑ) 06:30
07:15 08:00
12:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒΡΑ) 09:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒΡΑ)
13:30 (ΒΕΛΙΚΑ) 15:00 (ΑΕΤΟΛ.-ΑΝΑΒΡΑ)
15:00 17:00
20:30 21:15
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΛΙΚΑ ΒΕΛΙΚΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 07:00
13:30 16:15
ΛΑΡΙΣΑ-ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:15 06:15
06:30 08:30
12:00 14:15 (Μ. ΥΠΕΡ.)
15:00 15:15
20:30 21:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ-ΛΑΡΙΣΑ
06:15 (ΒΡΥΟΤ.) 06:45
06:30 (ΑΡΙΣΤΕΑ) (ΡΟΔ.-ΔΕΛΕΡ.) 08:30
09:00 (ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.) 09:20
12:30 14:30
13:30 (ΕΡΓ. ΚΑΤ.-ΡΟΔ.-ΔΕΛΕΡ.) 14:50
14:30 (ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.) 15:00 (ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΑ)
16:00 (ΑΜΠΕΛ.-ΤΥΡΝ.) 16:20
20:30 (ΒΡΥΟΤ.) 21:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΓΟΝΝΟΙ ΓΟΝΝΟΙ-ΛΑΡΙΣΑ
05:45 (Ν.Γ.) 06:15 (Ν.Γ.)
07:15 (Ν.Γ.) 08:15 (Ν.Γ.)
12:30 (Ν.Γ.) 14:00 (Ν.Γ.)
15:30 (ΤΕΜΠΗ) 17:00 (Ν.Γ.)
20:30 (Ν.Γ.) 21:00 (Ν.Γ.)
ΛΑΡΙΣΑ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΧΑΛΚΗ ΧΑΛΚΗ-ΠΛΑΤΥΚ.-ΛΑΡΙΣΑ
06:50 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 07:50 (ΠΛΑΤ.)
07:00 (ΧΑΛΚ.) 08:00 (ΛΑΡΙΣΑ)
11:00 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 11:30
12:45 (ΓΛΑΥ.-ΝΑΜ.) 14:00
13:15 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 15:00
14:30 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.) 16:45
16:00 (ΠΛΑΤ.-ΓΛΑΥΚ.-ΧΑΛΚ.) 21:00
20:30 (ΠΛΑΤ.-ΧΑΛΚ.-ΓΛΑΥΚ.)
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ
05:35 (ΕΛΑΤΕΙΑ) 06:30 (ΟΣΣΑ)
06:30 (ΕΛΑΤΕΙΑ) 08:00 (ΟΣΣΑ)
07:15 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) (ΚΥΨ.) 09:30 (ΟΣΣΑ)
12:00 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 14:00 (ΟΣΣΑ)
13:30 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 15:00 (ΟΣΣΑ)
15:30 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 16:30 (ΟΣΣΑ)
20:30 (ΟΣΣΑ) (ΕΛΑΤΕΙΑ) 21:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
07:00 07:00
09:00 09:00
13:00 13:00
14:30 14:30
17:30 17:30
19:00 19:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΥΓΔΑΛΕΑ-ΡΑΧΟΥΛΑ-ΚΟΙΛΑΔΑ
07:00 08:00 (ΑΠΟ ΚΟΙΛΑΔΑ)
14:30 14:50
ΛΑΡΙΣΑ-ΔΕΝΔΡΑ-ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ
07:25 07:50 (ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ)
13:00 14:00 (ΑΠΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΑ)
ΛΑΡΙΣΑ-ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 07:00 (ΜΕ ΑΝΤΑΠ. ΕΛΑΣ.)
13:00 (ΜΕ ΑΝΤΑΠ. ΕΛΑΣ.) 15:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ
05:45 07:30
12:30
ΛΑΡΙΣΑ-ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΚΟΥΛΟΥΡΙ-ΛΑΡΙΣΑ
07:30 06:45
08:15 07:45
14:00 08:30
14:15
ΛΑΡΙΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΚΑΡΥΤΣΑ ΚΑΡΥΤΣΑ-ΣΤΟΜΙΟ-ΛΑΡΙΣΑ
05:30 07:15
14:30 16:00
ΛΑΡΙΣΑ-ΡΑΨΑΝΗ-ΠΥΡΓΕΤΟΣ-ΛΑΡΙΣΑ
06:00 08:00 (ΑΠΟ ΠΥΡΓΕΤΟ)
13:00 15:00 (ΑΠΟ ΠΥΡΓΕΤΟ)
ΛΑΡΙΣΑ-ΚΑΛΑΜΑΚΙ-ΕΛΑΦΟΣ
05:45 07:00 (ΑΠΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ)