Αποκατάσταση φραγμάτων σε Κρυόβρυση και Κοκκινοπηλό από το Δήμο Ελασσόνας

Σε αποκατάσταση – συντήρηση δύο φραγμάτων στην Κρυόβρυση και ενός φράγματος στον Κοκκινοπηλό προχωρά ο Δήμος Ελασσόνας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος κατάρρευσής τους μετά τη θεομηνία του Νοεμβρίου 2019.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για τη συντήρηση των ταμιευτήρων (μικρών μη αρδευτικών φραγμάτων) στις κοινότητες Κρυόβρυσης και Κοκκινοπηλού, κρίθηκαν απαραίτητες για να προστατευθούν οι άνθρωποι, τα ζώα, οι καλλιέργειες και οι εγκαταστάσεις (ποιμνιοστάσια, αποθήκες κ.α.) που βρίσκονται σε χαμηλότερο σημείο από τη θέση των φραγμάτων. Πιθανή υπερχείλιση μεγάλης ποσότητας νερού ή κατάρρευση μέρους ή του συνόλου ενός ταμιευτήρα θα ήταν ιδιαίτερη επικίνδυνη.

Οι εργασίες που έχουν προγραμματισθεί περιλαμβάνουν: 1) Φράγμα Κρυόβρυσης στη θέση «Κρυόβρυση» (πάνω φράγμα): καθαρισμός πυκνής βλάστησης (δέντρα και θάμνοι) από το σώμα του φράγματος, επίχωση κατάντη του φράγματος, όπου η θεομηνία προκάλεσε μερική κατάρρευση, καθαρισμός υπερχειλιστή από φερτά υλικά και βλάστηση, επέκταση και ενίσχυση τοιχίων, επέκταση της κοιτόστρωσης με οπλισμένο σκυρόδεμα, 2) Φράγμα Κρυόβρυσης στη θέση «Κρυόβρυση» (κάτω φράγμα): καθαρισμός πυκνής βλάστησης (δέντρα και θάμνοι) από το σώμα του φράγματος, 3) Φράγμα Κοκκινοπηλού (αφορά το μη αρδευτικό φράγμα του Κοκκινοπηλού που βρίσκεται στο δρόμο Πύθιο-Κοκκινοπηλός, κοντά στο φράγμα θέση «Ιτιές»): υποβάθμιση του υπερχειλιστή κατά 1,50 μέτρα τουλάχιστον με εκσκαφή, απομάκρυνση υλικών (πάνω από 300 κυβικά μέτρα) από το σώμα και τη λεκάνη του φράγματος, διαμόρφωση με τρόπο που να μην εμποδίζεται η απρόσκοπτη κίνηση των αγροτικών οχημάτων στην στέψη του φράγματος.

ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

fragmata323   fragmata526

fragmata618   fragmata729

fragmata918

fragmata189   fragmata421

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google


Pin It on Pinterest